Atmaksas politika

ATGRIEŠANA (PATĒRĒTĀJA TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA)

 • Lietotājs, kurš ir patērētājs, var atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas, nosūtot attiecīgu paziņojumu kopā ar pasūtījuma numuru un Lietotāja bankas konta numuru pa e-pastu uz info@eurosec.ee un atgriežot Preces par Lietotāja līdzekļiem uz Eurosec apkalpošanas punktu Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Igaunija. Lietotājs, kurš ir patērētājs, var izmantot tiesības atteikties no pirkuma līguma brīvā formātā vai izmantojot distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma atteikuma pieteikuma veidni, kas pieejama vietnē https://www.riigiteataja.ee /akt/103012014001.
 • Atgriežamajā Precē ir jāiekļauj visas preces un dokumenti, kas atrodas Preces iepakojumā.
 • Lietotājs apņemas rūpīgi attaisīt Preces oriģinālo iepakojumu, lai izvairītos no tā bojājumiem. Ja iepakojumu nav iespējams atvērt, to nesabojājot, Lietotājs apņemas atvērt iepakojumu ar vismazāk bojājošu līdzekli. Lai noskaidrotu Preces raksturu, īpašības un darbību, Lietotājs ar Preci rīkojas un to lieto tikai tādā pašā veidā, kā tas būtu ierasts pircējam veikalā. Ja Preces funkcionēšanu nevar noteikt, neizmantojot Preci, šī Prece tiek uzskatīta par neizmantotu, ja Precei ir tāds oriģinālais sastāvs un īpašības, kāds tai bija Preces saņemšanas brīdī. Ja iepriekš minētās prasības netiek izpildītas, Lietotājs zaudē atteikuma tiesības.
 • Atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā neattiecas uz šādiem produktiem:
 • Produkti, kas ātri bojājas vai beidzas derīguma termiņš;
 • Pēc pasūtījuma izgatavotas Preces, kas sagatavotas atbilstoši Lietotāja specifikācijām;
 • Produkti, kas nav piemēroti atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, daži apģērba gabali) un pēc piegādes ir noņemti;
 • Produkti, kuriem Igaunijas Republikā piemērojamie tiesību akti izslēdz atteikuma tiesības.
 • Lietotājs nevar atkāpties no pirkuma līguma gadījumos vai apstākļos, kas nav skaidri paredzēti Lietošanas noteikumos, izņemot gadījumus, kad šādas atteikuma tiesības obligāti paredz likums.
 • Pirkuma cena par atgrieztajām Precēm tiek atmaksāta Lietotāja bankas kontā ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma nosūtīšanas Eurosec ar nosacījumu, ka Preces tajā pašā termiņā tiek atgrieztas Eurosec apkalpošanas punktā Treiāļu tee 2-7. , Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Igaunija.
 • 6.1.punktā noteikto atteikuma tiesību gadījumā Lietotājs Preci var apmainīt pret jebkuru citu Eurosec pārdoto Preci. Šādā gadījumā Lietotājs un Eurosec ieskaita par atgriezto Preci samaksāto summu ar atbilstošu jaunās Preces pirkuma cenas summu. Visas prasības, kas pārsniedz šo ieskaita summu, tiek apmierinātas saskaņā ar pārdošanas līgumu.