Mõned meie Kliendid

Eesti Kaitsevägi

www.mil.ee

Läti Kaitsevägi

www.mil.lv

Leedu Kaitsevägi

www.mil.lt

Politsei- ja Piirivalveamet

www.politsei.ee

Päästeamet

www.rescue.ee

Leedu Politsei

www.policija.lt

Leedu Vanglateenistus

www.kaldep.lt

Eesti Vanglateenistus

www.vangla.ee

Liikmelisus ja Registreeringud

Eesti Kaitsetööstusliit

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda

Registreeritud Sõjaliste kaupade vahendaja