Võtmekliendid

Eesti Kaitsevägi

www.mil.ee

Läti Kaitsevägi

www.mil.lv

Leedu Kaitsevägi

www.mil.lt

Politsei- ja Piirivalveamet

www.politsei.ee

Päästeamet

www.rescue.ee

Leedu Politsei

www.policija.lt

Leedu Vanglad

www.kaldep.lt

Eesti Vanglad

www.vangla.ee

Erioperatsioonide väed

Eesti Kaitseliit

Liikmelisus ja registreeringud

Eesti Kaitsetööstuse Liit

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Registreeritud Sõjaliste Kaupade vahendaja