Tingimused

E-POE MÜÜGITINGIMUSED

 

Viimati uuendatud: 26.04.2021

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) kohalduvad Eurosec OÜ (registrikood: 11606119, aadress: Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti, edaspidi „Eurosec“) e-poe kasutamisele ning selle vahendusel tellimuste esitamisele. Euroseci e-poodi kasutades ning selle vahendusel tellimusi esitades kinnitab kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) oma nõustumust käesolevate Kasutustingimustega.

Kasutajale, kellega Eurosec on sõlminud e-poe vahendusel tellimuste esitamise osas eraldiseisva lepingu (edaspidi „Ärikliendist Kasutaja“), kohalduvad täiendavalt vastavas lepingus sätestatud tingimused. Kasutajat, kellega Eurosec ei ole sellist eraldiseisvat lepingut sõlminud, samuti tarbijast Kasutajat, on käesolevates Kasutustingimustes edaspidi käsitletud ka kui erakliendist Kasutajat (edaspidi „Erakliendist Kasutaja“).

 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Euroseci e-poe vahendusel toimub toodete (edaspidi „Toode“ või „Tooted“) müük Kasutajale. Toodete müük toimub vastavalt tellimuse esitamise hetkel kehtivatele Kasutustingimustele.

  2. Kasutustingimused kehtivad tüüptingimuste ja üldiste ostu-müüki reguleerivate täiendavate lepingutingimustena Kasutaja ja Euroseci vahel sõlmitavate igakordsete müügilepingute suhtes. Kasutustingimused muutuvad müügilepingu sõlmimisega müügilepingu lahutamatuks osaks.

  3. Eurosecil on õigus Kasutustingimusi muuta juhul, kui sellise vajaduse toovad kaasa muutused kehtivates õigusaktides või tavades, turu areng või vajadus täpsustada Toodete müügiga seotud asjaolusid või äririske. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad, kui need avaldatakse Euroseci veebileheküljel www.eurosec.ee. Kui Kasutaja on vormistanud oma tellimuse enne muudatuste või täienduste jõustumist, kehtivad Kasutajale tellimuse esitamise hetkel kehtinud Kasutustingimused.

 2. HINNAD
  1. Kõik e-poes näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hinnale lisandub tasu Toodete kohaletoimetamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis kuvatakse enne ostu sooritamist.

  2. Eurosecil on õigus igal ajal muuta e-poes kehtivaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kasutaja poolt tellimuse vormistamist ja selle eest tasumist, kohustub Eurosec tarnima Kasutajale vastavad Tooted tellimise hetkel kehtinud hindadega. Kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

  3. Eurosec jätab endale õiguse e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ja tellitud Tooteid Kasutajale mitte tarnida, kui e-poes oli Toodete hind, kirjeldus või kvaliteet esitatud ebaõigesti või ostukorvi lõplik hind esitati tehnilise või muu vea tõttu ebaõigesti. Eurosec teavitab vea leidmisest Kasutajat viivitamata. Kasutaja poolt avastatud vigadest palume teavitada aadressil info@eurosec.ee. Kui Eurosec kasutab eelkirjeldatud juhtumil õigust müügilepingust taganeda, on Kasutajal võimalus osta samad Tooted vastavas Euroseci teates märgitud õige hinnaga, tellides valitud kaubad e-poest uuesti. Eelkirjeldatud juhtumil müügilepingust taganemise korral ei ole Kasutajal õigust nõuda talle taganemisest tekkida võiva kahju hüvitamist.

 3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE
  1. Kasutaja tellimus luuakse hetkel, kui Kasutaja vajutab Toote juures asuval nupul "Lisa ostukorvi". Tellimuses olevate Toodete arvu saab Kasutaja igal ajal kuni tellimuse vormistamiseni muuta ning Tooteid lisada või eemaldada. Kasutaja tellimus vormistatakse, kui Kasutaja vajutab nupule „Vormista ost“

  2. Maksmine vormistatud tellimuse eest toimub Erakliendist Kasutaja puhul ettemaksu arve või Ärikliendist Kasutaja puhul kuni 7 kalendripäevase maksetähtajaga arve alusel. Kui enne ostu sooritamist e-poes vastavalt kuvatakse, on tasumine võimalik ka pangalingi või muude maksevõimaluste vahendusel.

  3. Kui Kasutaja on valinud makseviisiks „Arvega tasumine“, siis toimub Toodete eest maksmine järgmiselt. Kasutaja vormistab e-poes tellimuse. Pärast tellimuse vormistamist saadetakse Kasutaja e-posti aadressile tellimuse kinnitus, kus on märgitud lisaks muudele andmetele tellimuse number ja viide (link) käesolevatele Kasutustingimustele. Erakliendist Kasutajale edastatakse ettemaksuarve. Ärikliendist Kasutajale edastatakse kuni 7 kalendripäevase maksetähtajaga arve. Edastatud ettemaksuarve või hilisema maksetähtajaga arve tuleb tasuda vastavalt selles märgitud tingimustele.

  4. Kui Kasutaja on valinud makseviisiks „Pangalingiga tasumine“ või muu maksevõimaluse, toimub Toodete eest maksmine järgmiselt. Kasutaja vormistab e-poes tellimuse ning maksab Toodete eest kohe Kasutaja valitud panga pangalingi või muu maksevõimaluse kaudu. Pärast maksmist saadetakse Kasutaja e-posti aadressile tellimuse kinnitus, kus on märgitud lisaks muudele andmetele tellimuse number ja viide (link) käesolevatele Kasutustingimustele.

  5. Makseviisid Maksekeskus AS vahendusel:
   1. Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele (maksete algatamise teenusega), Pocopay
   2. Läti: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
   3. Leedu: Swedbank, SEB, Luminor ja Siauliu Bankas (maksete algatamise teenusega).
   4. Soome: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, OP, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 4. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE
  1. Toote kirjelduse eksponeerimist e-poes käsitletakse pakkumusena müügilepingu sõlmimiseks. Toote kirjelduses on toodud esile Toote nimetus, ühikuhind ja põhiomadused. Toote osas kuvatud pildid on illustratiivse tähendusega. Eurosecil on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate Toodete kogus või kehtestada ostu teostamisele muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi.

  2. Müügilepingu sõlmimine toimub e-poe kaudu, kui Kasutaja edastab pärast Toodete väljavalimist Eurosecile vormistatud tellimuse, vajutades nupule „Vormista ost“. Erakliendist Kasutaja puhul loetakse müügileping sõlmituks ning jõustunuks tellimuse eest tasumisega. Ärikliendist Kasutaja puhul loetakse müügileping sõlmituks ning jõustunuks, kui Ärikliendist Kasutaja e-posti aadressile jõuab kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta.

  3. Kui Erakliendist Kasutaja valib tellimuse esitamisel makseviisiks „Arvega tasumine“ ning tasub tellimuse eest hilinenult (ehk pärast ettemaksuarves sätestatud maksetähtaega), loetakse tasumist uueks pakkumuseks ja Eurosec peab kas nõustuma müügilepingu sõlmimisega, saates Kasutajale müügilepingu kinnituse, või keelduma müügilepingu sõlmimisest. Tegemist on eraldi kinnitusega müügilepingu sõlmimise kohta, mis väljastatakse Kasutajale 7 kalendripäeva jooksul Kasutajalt makse laekumisest. Kui Eurosec keeldub müügilepingu sõlmimisest, teavitab ta sellest Kasutajat 7 kalendripäeva jooksul Kasutajalt makse laekumisest. Viimasel juhul tagastatakse Kasutajale ostuhind hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul Kasutaja makse laekumisest.

  4. Kasutaja kohustub müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Kasutaja peab tuvastama ja parandama mis tahes sisestusvead enne tellimuse vormistamist. Kui Kasutaja avastab sisestusvea pärast tellimuse vormistamist, on võimalik esitatud andmeid parandada teavitades sellisest vajadusest Euroseci esimesel võimalusel aadressil info@eurosec.ee.

  5. Pärast müügilepingu sõlmimist on Kasutajal võimalik müügilepingut muuta (näiteks osade Toodete ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Euroseciga.

  6. Müügilepingu sõlmimise ametlikku aega arvestatakse Euroseci serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Kasutaja veebilehitseja või arvuti ajale.

  7. Eurosec võib keelduda Kasutajaga müügilepingu sõlmimisest, kui Kasutaja rikub või on rikkunud mõnda Euroseciga varasemalt sõlmitud müügilepingut. Eurosec kontrollib müügilepingu sõlmimist takistada võivate asjaolude esinemist tuginedes Kasutaja poolt esitatud andmetele ja keeldub vajaduse korral Toodete müümisest Kasutajale. Müügilepingu sõlmimisest keeldumisest teavitatakse Kasutajat teatega e-posti teel, milles on märgitud müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus. Kui Eurosec avastab müügilepingu sõlmimise järgselt müügilepingu sõlmimisest keeldumise aluse, võib Eurosec müügilepingust taganeda ilma mis tahes sanktsioonide kohaldumiseta (vaata punkt 9.1.).

 5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE
  1. Müügilepingut Toodete ostuks saab sõlmida Toodete tarneks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik. Tooted tarnitakse Kasutaja poolt märgitud aadressile vastavalt valitud kohaletoimetamise viisile, kusjuures kohaletoimetamise valikud kuvatakse e-poes enne ostu sooritamist. Muude valikute hulgas on võimalik Toodetele järele tulla Euroseci teeninduspunkti aadressil Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti.

  2. Toodete kättesaamisel kohustub Kasutaja Toodete pakendid üle vaatama ning mis tahes väliste vigastuste korral teavitama neist Euroseci viivitamatult e‑posti aadressil info@eurosec.ee.

  3. Eurosec eeldab, et Toodete kohaletoimetamise aadressil võtab Tooted vastu Kasutaja. Eurosecil või tema poolt volitatud transporditeenuse pakkujal on õigus anda Tooted kohaletoimetamise aadressil üle teisele isikule, keda võib mõistlikult pidada Kasutaja esindajaks (näiteks füüsilise isiku puhul pereliige, asutuse puhul valvelaua töötaja).

  4. Juhul, kui Toodete kätte saamiseks on valitud Euroseci teeninduspunkt, on Tooted kättesaadavad vaid teeninduspunkti lahtiolekuaegadel, mis on leitavad Euroseci veebilehel www.eurosec.ee.

  5. Kasutaja nõustub, et juhul kui Kasutajal ei ole võimalik Tooteid kätte saada Euroseciga kokkulepitud ajal (hõlmab nii saatmist Kasutajale kui ka Kasutaja poolset Tootele järeletulemist), vastutab Eurosec Toodete hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest üksnes Euroseci poolse tahtliku või raskest hooletusest toime pandud rikkumise korral. Kui Kasutaja vastutab Toodete vastuvõtuviivituse eest, kohustub Kasutaja Toodete uuesti saatmise korral hüvitama Eurosecile Toote saatmise kulu.

  6. Tarneaeg sõltuvalt riigist alates 2 tööpäeva (Eesti), 3-4 tööpäeva (Soome ja Baltikum), muu Euroopa kuni 30 päeva.
  7. Tarnepartnerid: Omniva, Itella ja DHL.
 6. TARBIJAST KASUTAJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA
  1. Tarbijast Kasutajal on õigus 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kätte saamisest müügilepingust taganeda, edastades vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ja oma arvelduskonto numbriga e-posti aadressile info@eurosec.ee ning tagastades Toote oma kulul Euroseci teeninduspunkti aadressil Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti. Tarbijast Kasutaja võib müügilepingust taganemiseks esitada taganemisavalduse vabas vormis või kasutades sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi, mis on leitav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001

  2. Tagastatav Toode peab sisaldama kõiki Toote pakendis sisaldunud esemeid ja kogu Tootega kaasas olnud dokumentatsiooni.

  3. Kasutaja on kohustatud avama Toote originaalpakendi ettevaatlikult ja Toodet kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Kasutaja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Veendumaks Toote olemuses, omadustes ja toimimises, peab Kasutaja käsitlema ja kasutama Toodet üksnes nii nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Kui Toote sobivuse väljaselgitamiseks on vajalik Toote kasutamine, siis loetakse Toode kasutamata Tooteks, kui Toode on selle esialgses komplektsuses ja omadustega nagu see oli Toote kättesaamisel. Juhul, kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud, kaotab Kasutaja taganemisõiguse.

  4. Taganemisõigus 14 kalendripäeva jooksul ei kehti järgnevate Toodete puhul:

  5. Tooted, mis riknevad või vananevad kiiresti;

  6. Tooted, mis on valmistatud Kasutaja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

  7. Tooted, mis ei ole kõlblikud tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt teatavad riideesemed) ning kui need on pärast kohaletoimetamist avatud;

  8. muud Tooted, mille puhul on taganemisõigus välistatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

  9. Kasutaja ei saa müügilepingust taganeda Kasutustingimustes sätestamata muudel juhtudel või tingimustel, va kui vastava taganemisõiguse näeb ette imperatiivne seaduse säte.

  10. Tagastatud Toodete eest tagastatakse Kasutaja arveldusarvele vastavate Toodete ostuhind hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättetoimetamisest Eurosecile tingimusel, et sama tähtaja jooksul on vastavad Tooted tagastatud Euroseci teeninduspunkti aadressil Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti.

  11. Punktis 6.1. toodud taganemisõiguse korral on Kasutajal õigus vahetada Toode mõne muu Euroseci poolt müüdava Toote vastu. Sellisel juhul tasaarvestavad Kasutaja ja Eurosec tagastatud Toote eest tasutud summa ja uue Toote müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt müügilepingule.

 7. TARBIJAST KASUTAJA ÕIGUS ESITADA PRETENSIOON
  1. E-poe vahendusel tarbijast Kasutajale müüdud Toodetele kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

  2. Juhul, kui Kasutaja soovib esitada pretensiooni Toote lepingutingimustele mittevastavuse osas, tuleb see Eurosecile esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Kasutaja sai teada, et Toode ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse e-posti aadressile info@eurosec.ee koos järgmise informatsiooniga:

  3. Kasutaja nimi ja kontaktandmed;

  4. Toote puuduste kirjeldus ja arvatav põhjus;

   1. tellimuse number.

  5. Pretensiooni esitamise korral Toote mittevastavuse osas vaatab Eurosec pretensiooni läbi 14 kalendripäeva jooksul selle saamisest arvates.

  6. Juhul, kui Eurosec nõustub pretensioonis tooduga, on Eurosecil õigus Toode parandada või kui see ei ole võimalik või otstarbekas, asendab Eurosec puudusega Toote samasuguse puuduseta Tootega. Juhul kui Toote asendamine ei ole võimalik (Toode puudub Eurosecil või Toodet enam ei toodeta), tagastab Eurosec puudusega Toote eest Kasutaja arvelduskontole Toote ostuhinna 14 kalendripäeva jooksul alates Euroseci poolt pretensioonis tooduga nõustumisest.

 8. GARANTIIJUHTUMID
  1. Toodetele kehtib garantii üksnes juhul, kui see on sõnaselgelt märgitud e-poes vastavat Toodet tutvustavas tekstis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad e-poes Toodet tutvustavas tekstis või Tootega kaasasolevates dokumentides.

  2. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis:

   1. annab müügigarantii Kasutajale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist, või kui asja parandamine ei õnnestu, selle asendamist;

  3. Toote parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii parandamise aja kestuse võrra, vaid kehtib kuni lõpeb esialgselt määratud garantiitähtaeg;

  4. Toote parandamisel Tootes asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Tootele esialgselt antud garantiitähtaeg;

   1. garantiitähtajal asendatud Toote garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi lõppema ostetud Tootele esialgselt antud garantiitähtaeg.

  5. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Toote mehaanilisest vigastusest aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Toote mitteotstarbekohasest kasutamisest, Toote kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest.

  6. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda Euroseci poole e-posti aadressil info@eurosec.ee (lisades pöördumise juurde asjakohase Toote müügilepingu) või otse Tootega kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (näiteks Toote maaletooja) poole.

 9. EUROSECI TAGANEMISÕIGUS
  1. Eurosecil on õigus Kasutajaga sõlmitud müügilepingust ilma mis tahes sanktsioonideta taganeda alljärgnevatel põhjustel:

   1. tellitud Toode puudub Euroseci või tarnija laost ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida;

   2. vastavalt Eestis kehtivatele ning tehingutele kohalduvatele õigusaktidele ei tohi Kasutajale Toodet müüa (näiteks vanusepiirangu tõttu);

   3. müügilepingu täitmist takistab objektiivne asjaolu, mida Eurosec ei saanud ette näha, ära hoida või mõjutada (vääramatu jõud);

  2. Eurosecil ei ole muul põhjusel mõistlikult võimalik müügilepingut täita.

  3. Kui Eurosec on müügilepingust taganenud, tagastab ta müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Kasutajale 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest.

  4. Enne müügilepingust taganemist punktis 9.1. toodud aluse esinemisel, võib Eurosec Kasutajale pakkuda tellitud Tootega samaväärset toodet ning samaväärse toote sobivuse kohta Kasutaja poolse kinnituse saamisel loetakse müügileping muudetuks ning Kasutajale tarnitakse tellitud Tootega samaväärne toode.

 10. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
  1. Eurosec ei vastuta ühelgi juhul:

   1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad e-poe tehnilist lahendust või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne ja sellest tulenevalt müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekandega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud neist Euroseci viivitamatult teavitama;

  2. Kasutajale tekitatud kahju eest, kui Kasutaja identiteeti kasutab teine isik;

   1. muudel juhtudel, mille puhul on Euroseci vastutus välistatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

  3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

  4. Eurosec ei vastuta Toote kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Kasutaja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Kasutaja poolse müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Toote üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

  5. Eurosec ei kompenseeri Kasutajale ühelgi juhul mis tahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mis tahes kaudset kahju (näiteks saamata jäänud tulu).

  6. Eurosec ei kompenseeri Kasutaja kahju, mis tekib põhjusel, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate isikute ees Tootega seoses mis tahes kohustusi (näiteks kohustust Toode kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

  7. Eurosec ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

  8. Eurosec ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajal tulenevalt asjaolust, et Eurosec on kasutanud õigust müügilepingust taganeda.

  9. Käesolevas punktis loetletud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti ulatuses, milles sellist vastutust pole vastavalt õigusaktidele lubatud piirata või välistada.

 11. POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Kasutaja kohustub:

   1. esitama Toodete ostuprotsessis täielikult tõeseid isikuandmeid, sealhulgas esitama tellimuse oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

   2. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema identiteedi alt või tema elu- või asukohas asuvalt IP-aadressilt;

   3. mitte kasutama Euroseci e-poodi ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sealhulgas teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

   4. mitte lubama sooritada Euroseci e-poes oma identiteedi all tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

  2. Kasutaja kinnitab, et ta:

   1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Euroseci e-poes võimaldatud tehinguid;

   2. on teadlik ja nõustub, et Euroseci e-poes tellimuse esitamine ja tellimuse eest tasumine toob kaasa siduva müügilepingu sõlmimise;

   3. on teadlik ja nõustub sellega, et Eurosecil on õigus Kasutaja isikuandmeid säilitada ja teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ja punktis 14.1 viidatud isikuandmete töötlemise teatisele;

   4. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Euroseci e-poe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

  3. Eurosec kinnitab, et:

  4. Tooted vastavad e-poes esitatud kirjeldustele ning väljendatud omadustele ja kvaliteedile või eeltoodu puudumisel vähemalt keskmisele, sellistele Toodetele omasele kvaliteedile;

  5. Toodete kohta esitatud andmed, sealhulgas Tootel või selle müügipakendil või Toote külge kinnitatud etiketil olev märgistus jms andmed on õiged ja korrektsed;

  6. Tooted on enamasti uued, st need müüakse esmakasutusse, kui tegu pole kasutatud kaupade müügiga, millele on viide e-poe Toote kirjelduse juures.

 12. TEADETE EDASTAMINE
  1. E-poe teadete ja müügilepingutega seonduva informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Euroseci vahel toimub elektroonilises vormis e-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud e-poe süsteemis. Teateid võib Kasutajale edastada ka kirjalikult müügilepingus avaldatud aadressil või Eurosecile aadressil Treiali tee 2-7, Peetri alevik, Rae vald 75312, Harjumaa, Eesti.
 13. INTELLEKTUAALNE OMAND
  1. Euroseci e-pood ja kogu selle sisu, sh kogu kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Euroseci intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kasutajal õigust Euroseci kirjaliku loata kasutada.

  2. Eesmärgiga pakkuda enda Tooteid e-poe kaudu on Toodete tootjad ja tarnijad andnud Eurosecile õiguse kasutada enda kaubamärki, Toodete kirjeldusi, fotosid ja muud vara, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina.

 14. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Eurosec töötleb Kasutaja isikuandmeid, mida kogutakse läbi Euroseci veebilehe. Täpsem teave isikuandmete töötlemise kohta on toodud Euroseci isikuandmete töötlemise teatises, mis on saadaval aadressil [Privaatsuspoliitika].
  2. Eurosec on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile
 15. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  1. Nii Kasutustingimustele kui ka Toodete müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus. Tarbijast Kasutajal on ka õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

  2. Tarbijast Kasutajal on õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on Kasutajale tasuta ning Kasutaja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti koduleheküljel http://tarbijakaitseamet.ee. Kui tarbijast Kasutaja asub mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, on tarbijast Kasutajal võimalus esitada kaebus läbi Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mis asub aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET.

  3. Kui mis tahes säte käesolevatest Kasutustingimustest peaks osutuma tühiseks, kehtetuks või muud moodi vastuoluliseks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust.

EUROSEC OÜ
Registrikood 11606119
Treiali tee 2-7
Peetri alevik, Rae vald 75312
Harjumaa, Eesti
E-post: info@eurosec.ee